Beethoven Fifth Symphony
Tribute to António Mega Ferreira
Arte Minima - Renaissance ensemble
Filipe Pinto-Ribeiro and Juventus Ensemble
Júlio Resende and Fado Jazz Ensemble
Metamorphoses of freedom